Mua Bán Paypal Mỹ
13/05/2014
Tất cả

Mua Bán Paypal Việt Nam

mua bán paypal

 • Lợi ích khi bán paypal cho Hma Pro:

 • Giao dịch nhanh gọn uy tín

 • Bạn gửi paypal cho tôi là sẽ nhận được tiền ngay sau 1 phút

 • Tại sao phải bán paypal là vì ? Bán paypal thì sẽ có tiền Việt dùng ngay, thay vì rút tiền từ balace paypal về bank Ngân Hàng thì bạn sẽ phải chờ đợi cả tuần, có khi sai tên tài khoản paypal, sai số tài khoản paypal bạn có khi không rút được tiền paypal.

 • Chúng tôi chỉ giao dịch qua một bank ngân hàng Vietcombank 082100001288 NGUYEN DUY DINH vừa để bảo mật tránh nhiều bank ngân hàng và tên lạ dễ bị scam. Để đảm bảo bạn giao dịch thành công nhận được tiền ngay.

Bạn Bán Paypal cho tôi.

Mua Paypal 100$ -> 200$. Dưới 100$ rate thấp hơn

 • Mua vào paypal 100$ -> 200$ tỷ giá 22.500đ = 1$ . Tức là bạn bán 100$ trong tài khoản paypal verified thì sẽ nhận được tiền mặt là 2.2500,000đ

 • Nếu paypal của bạn unverified có nghĩa là chưa liên kết với thẻ visa và bank ngân hàng thì tỷ giá là 22,000đ = 1$

Mua Paypal 300$ -> 500$

 • Mua vào Paypal 300$ -> 500$ tỷ giá 23.000đ = 1$.

 • Tức là bạn bán cho HMA sẽ thu về 300$ x 23 = ?

Mua Paypal 500$ -> 1000$

 • Mua vào Paypal 500$ -> 1000$ tỷ giá 23.500đ= 1$.

 • Tức là bạn bán cho tôi 500$ sẽ thu về số tiền  500$ x 23.5 = ?

Mua Paypal 1000$ -> 2000$

 • Mua vào Paypal 1000$ -> 2000$ tỷ giá 23,700d = 1$.

 • Tức là bạn bán cho tôi 1000$ sẽ thu về 23,700,000đ

Tôi Bán Paypal cho Bạn

Facebook Comments Box